Prema Nacrtu budžeta opštine Kozarska Dubica, koji je juče većinom glasova odbornika usvojen u Skupštini opštine, ukupna budžetska sredstva za 2022. godinu planirana su u iznosu 11.216.000 KM.
Izvor: kozarskadubica.org
Foto: Arhiva

U odnosu na ovogodišnji rebalans budžeta, ukupna budžetska sredstva smanjena su za 20,5 odsto.
Nacrt budžeta odbornicima je obrazložio načelnik Odjeljenja za finansije opštine Kozarska Dubica Danijel Bajalica, koji je istakao da planirani poreski prihodi za sljedeću godinu iznose 7.692.000 KM, što predstavlja povećanje za 10,9 odsto u odnosu na rebalans 2021. godine.
Bajalica je naveo da će zaključna javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine biti održana 24. novembra u maloj sali Skupštine opštine sa početkom u 11.00 časova.
U obraćanju odbornicima, načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić ocijenio je da je Nacrt budžeta za narednu godinu planiran dosta realnije u odnosu na prethodne godine, te da predviđa rast prihoda od PDV-a za 3-5 odsto na godišnjem nivou.
On je istakao da su balansirani i rashodi, te da je na osnovu donacije Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske opštinski budžet u znatnoj mjeri stabilizovan.
Reljić je naveo da 15 odsto planiranog budžeta namijenjen za socijalne kategorije, te da će se u skladu sa mogućnostima tražiti način da se više sredstava izdvoji za zdravstvo, odnosno nabavku medicinske opreme za Dom zdravlja u Kozarskoj Dubici, koji je nosilac zdravstvene zaštite stanovništva.
Na desetoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Kozarska Dubica razmatran je i usvojen i Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za period januar-juni ove godine.
U izvještaju je navedeno da su ukupna budžetska sredstva za 2021. godinu planirana u iznosu 10.932.000 KM, a u periodu od januara do juna realizovana u iznosu 4.528.103 KM ili 41,4 odsto u odnosu na plan.
Izvještaj o radu odbornicima Skupštine opštine Kozarska Dubica podnijela je Komisija za ocjenu prihvatljivosti prijava za ostvarivanje prava na prioritetnu novčanu pomoć za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim objektima na području opštine Kozarska Dubica izazvane zamljotresom 29. decembra prošle godine.
Predsjednik te devetočlane komisije Miloš Banjac precizirao je da je na osnovu javnog poziva zaključen 431 ugovor sa primaocima donacije, a da 43 prijave nisu ispunjavale predviđene uslove za ostvarivanje prava na prioritetnu novčanu pomoć.
Odlukom Skupštine opštine za 30 dana je produžen rok za prijavu na javni poziv za dodjelu prioritetne pomoći sa sanaciju štete na stambenim objektima izazvane zemljotresom.
U obrazloženju odluke navedeno je da se na javni poziv nije javilo 189 lica, čiji su objekti oštećeni u zemljotresu i evidentirani u elaboratu o procjeni štete.
Navedena lica biće pisanim putem obavještena da je produžen rok i pozvana da dostave neophodnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na prioritetnu novčanu pomoć sa sanaciju štete.
Odlukom Skupštine opštine prioritetna novčana pomoć dodijeljena je Zajednici etažnih vlasnika u ulici Trg narodnih heroja i Mirku Simatoviću iz Vlaškovaca.
Skupština opštine dala je saglasnost za pokretanje procedure za nabavku putničkog automobila za potrebe Opštinske uprave Kozarska Dubica, a nakon razmatranja prihvaćene su i informacije o stanju u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i u oblasti fizičke kulture i sporta na području opštine Kozarska Dubica.
Predsjednik Skupštine opštine Vladimir Rokić u izjavi novinarima konstatovao je da je da je sjednica skupštine opštine protekla u korektnoj i radnoj atmosferi.
„Usvojen je Nacrt bužeta za narednu godinu, budžet je stabilizovan i možemo očekivati i investicije. Komisija za ocjenu prihvatljivosti prijava za ostvarivanje prava na prioritetnu novčanu pomoć za sanaciju materijalne štete nastale na stambenim objektima izazvane zamljotresom je jako dobro odradila posao za naše građane i nama je jako značajna pomoć Vlade Republike Srbije i Republike Srpske“, zaključio je Rokić.