Auto moto savez Republike Srpske i auto moto društva učestvuju u provođenju preventivno-edukativne aktivnosti pod nazivom «Vozači, škola je za nas, oprez je za vas!»

               Aktivnost će se provesti na području Republike Srpske, u periodu od 01. do 30. septembra 2020. godine, zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske, Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

                            Cilj provođenja ove preventivno-edukativne aktivnosti jeste povećanje nivoa bezbjednosti djece u saobraćaju, u Republici Srpskoj, povećanjem pažnje vozača početkom školske godine u zonama škola, kao i edukacijom učenika, roditelja i nastavnika o pravilnom ponašanju djece u saobraćaju i razvoju svijesti o bezbjednosti djece. Ciljna grupa kojoj se obraćamo, su vozači, roditelji i učenici.

               AMD će početkom školske godine u saradnji sa policijskim službenicima, obiđi osnovne škole, izvrše podjelu letaka za djecu, vozače i roditelje i obavjestiti ih o aktivnostima koje će AMS RS i AMD provoditi tokom cijele godine.Takođe uz promotere AMD KOZARA prvi dan školske godine u zonoma škola biće angažovane i «Školske saobraćajne patrole».

Facebook komentari: