Predsjednik Skupštine opštine Kozarska Dubica Vladimir Rokić zakazao je za petak, 26. januar 22. redovnu sjednicu lokalnog parlamenta.
Dnevnim redom sjednice planirano je razmatranje 16 tačaka, među kojima je i nekoliko iz komunalne djelatnosti.

Izvor: kozarskadubica.org

Odbornici će razmatrati Odluku o načinu pružanja Javne komunalne usluge prikupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada na području opštine i Odluku o davanju saglasnosti na Cjenovnik komunalnih usluga odvoza komunalnog otpada preduzeća „Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica.
Pored toga, na dnevnom redu je i Odluka o javnom vodovodu i kanalizaciji, te prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cijeni komunalne usluge vode i odvodnje preduzeća „Vodovod “a.d.Kozarska Dubica.
Odbornici će razmatrati i Izvještaj o namjenskom korištenju-utrošku sredstava ostvarenih od naknade za vode i koncesione naknade prikupljenih u budžet opštine u 2023. godini, kao i programe korištenja sredstava od tih naknada za 2024. godinu.
Sjednica Skupštine opštine će biti održana u velikoj skupštinskoj sali sa početkom u 09.00 časova.