Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, koji se danas obilježava, aktivisti neformalne grupe građana „Reaguj – za zdravlje i životnu sredinu“, odlučili su da se obrate javnosti i medijima  i poruče da se protiv korupcije, čije posledice trpe godinama, neće prestati boriti!

Pretovarna stanica za otpad, skoro u samom centru opštine Kozarska Dubica, svega nekoliko metara od kuća u kojima mještani žive, već dugo godina stvara probleme po zdravlje i život aktivistima koji traže da se pretovarna stanica izmjesti.

„Pretovarna stanica je, kako kaže naziv naše neformalne grupe, prijetnja i po zdravlje i po život! Suočavamo se sa trovanjem, nametnicima, nemamo mira ni od neprijatnih mirisa! Pokrenuli smo sve pravne mehanizme da se izborimo sa korupcijom koja je dovela do toga da pretovarna stanica nesmetano radi i ugrožava nas, kršeći poglavlje IV Zakona o zaštiti životne sredine RS. Nismo obaviješteni  kao zainteresovani građani o Zahtjevu investitora za novu ekološku dozvolu, za postojanje i rad ove pretovarne stanice,niti nam je ista dostavljena nakon izdavanja. Izdavanje nove ekološke dozvole je urađeno tri mjeseca ranije. Umjesto 22.08.2022. dozvola je izdata 04.05.2022. godine!“ – naveli su aktivisti.

Aktivisti su se obraćali i načelniku opštine, 2017. godine, i u odgovoru od strane opštinske uprave i Načelnika opštine stoji da će se u narednom periodu preduzeti radnje za pronalaženje nove lokacije, međutim ni 5 godina kasnije ništa nije preduzeto po ovom pitanju.

„U julu ove godine, pokrenuli smo peticiju, gdje nam je veliki broj građana dao podršku da se pretovarna stanica i smeće izmjesti i z naše blizine, što nam je dalo vjetar u leđa da ne odustanemo da se protiv očigledne korupcije borimo svim svojim snagama!

Podsjećamo, petovarna stanica za otpad graniči sa dvorištima privatnih posjeda, te je od kuća razdvojena samo dvorišnim ogradama!

Neformalna grupa građana

„Reaguj – za zdravlje i životnu sredinu“

Kontakt mail: reagujzazivotnusredinu@gmail.com