Korov i drugi poljoprivredni otpad ne smiju se paliti bez prethodnog obavještenja vatrogasno-spasilaèkim jedinicama, saopšteno je danas iz Opštinske uprave Kozarska Dubica.

Izvor: kozarskadubica.org

“Sobzirom da u narednom periodu predstoji proljeæno krèenje i ureðenje poljoprivrednog zemljišta, posebnu opasnost predstavlja nekontrolisano spaljivanje gorivog materijala u blizini šumskih kompleksa i zasada”, rekao je naèelnik opštine Radenko Reljiæ i u cilju zaštite života i imovine, apelovao na stanovnike da prije pristupanja spaljivanju poljoprivrednog otpada obavezno prethodno obavjeste Vatrogasnu jedinicu.
Prema zakonu o zaštiti od požara zabranjuje se paljenje korova i drugog poljoprivrednog otpada bez prethodnog obavještavanja vatrogasno-spasilaèke jedinice i preduzimanja svih neophodnih radnji radi spreèavanja širenja vatre, a za one koji prekrše ovaj zakon predviðena je novèana kazna od 100 do 1.000 KM.