Štab za vanredne situacije opštine Kozarska Dubica od danas je u stalnom zasjedanju,  s obzirom da je konstatovano i potvrđeno pogoršanje epidemiološke situacije na području opštine, rekao je danas načelnik opštine Kozarska Dubica i komadant Štaba za vanredne situacije Radenko Reljić.

Na današnjem sastanku štaba konstatovano je da je na području opštine Kozarska Dubica potvrđena  zaraza virusom korona kod osam osoba, a da su pod epidemiološkim nadzorom 363 lica.

“Situacija nije bezazlena, ali nema razloga za paniku, već za donošenje konkretnih odluka usmjerenih ka očuvanju zdravlja stanovništva, posebno starijih lica i penzionera, koje moramo zaštititi. Svi oboljeli u Kozarskoj Dubici imaju lakšu kliničku sliku bolesti jer je riječ o ljudima mlađe i srednje životne dobi”, rekao je Reljić.

On je precizirao da su na današnjem sastanku, članovi Štaba za vanredne situacije opštine Kozarska Dubica donijeli zaključke koji imaju za cilj da se sve nadležne službe, posebno Dom zdravlja u Kozarskoj Dubici, stave u najviši stepen rada, te ubrza postupak identifikacije sekundarnih i tercijalnih kontakata osoba kod kojih je potvrđena infekcija virusom korona.

Zaključci Štaba za vanredne situacije opštine Kozarska Dubica od 26. marta 2020. godine su sljedeći:

1.  Zadužuje se JZU Dom Zdravlja „Kozma i Damjan“ da formira  „KORONA-INFO-PULT“,  na samom ulazu u Dom zdravlja, koji će biti mjesto prvog kontakta lica koja imaju simptome virusa Korona sa zdravstvenim radnicima, kako bi se na taj način spriječilo moguće širenje zaraze na zdravstvene radnike i pacijente Doma zdravlja, a pult će služiti i u svrhe preuzimanja Rješenja o izolaciji, onih lica kojima je takvo Rješenje od strane zdravstvenog inspektora izdano.

2. Zadužuje se higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja, da utvrdi sekundarne i tercijarne kontakte onih lica kojima je potvrđen virus Korona, sa ciljem daljeg sprječavanja širenja zaraze.

3. Zadužuje se higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja, da u saradnji sa JP „Vodovod“ a.d., „Komunalac“a.d i Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom izvrše dezinfekciju ulaza u svim stambenim zgradama.

4. Nalaže se preduzimanje mjera, kako bi se u što kraćem vremnskom periodu izvršila dostava izdatih Rješenja o izolaciji, na sledeći način:

– Dom Zdravlja, nakon izdavanja prijedloga o donošenju Rješenja  o izolaciji nadležnoj Inspekciji, Inspekcija će donijeti i dostaviti Rješenje Domu zdravlja, koja će osoba određena za dostavu uručiti  na navedenu adresu.

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Kozarska Dubica“.

Komunalna policija opštine Kozarska Dubica i dalje intenzivno kontroliše rješenja o kućnoj izolaciji koja izdaju zdravstveno-sanitarni inspektori, a koja su u Kozarskoj Dubici do sada prekršila tri lica.

Štab za vanredne situacije donio je odluku o proglašenju karantina u prostorijama Doma zdravlja u Kozarskoj Dubici, a za sekundarni karantin određen je objekat sportske dvorane u Kozarskoj Dubici. U tim objektima boraviće osobe koje krše rješenja o izolaciji.

Facebook komentari: