Zašto se kaže cakum-pakum kada je nešto pedantno i dobro očišćeno? Gotovo svi smo nekada čuli i upotrebili izraz cakum-pakum? Da li uopšte znate šta znači i odakle  potiče taj naziv? Ako ne znate, odgovor ćete saznati iz sledećeg teksta.

Izvor: zanimljivosti dana. com

U pitanju je prilog sa značenjem: – zajedno, potpuno

– savršeno, urađeno kako treba, očišćeno, pedantno

Porijeklo reči:

Od njemačkog izraza: Mit Sack und Pack (abziehen) (razg.) (otići, odseliti se) sa svim što se ima; sa celom imovinom; cakumpak (fam. pokr.); sa cijelom bulumentom

P. .Mrazović, R. Primorac, Nemačko – srpskohrvatski frazeološki rečnik

U navedenom nemačkom izrazu imamo 2 reči, imenice.

Sack – vreća, džak, kao sašiven, gotov proizvod
und – i (postalo um u našem izrazu, glasovne promene tipične za srpski jezik)
Pack – u arhaičnom značenju zavežljaj, privremeno sredstvo za transport koje se pravilo od raspoloživog platna, ženske marame i sl.
Kada se neko selio i odnosio sa sobom sve što je posedovao, spakovano u vreću, Sack i zavežljaj, Pack, to je bilo potpuno, kompletno, bez ostatka.

Tako je nastao i naš izraz cakum-pakum, kada se našto završi, uradi potpuno, kompletno, kako treba, da nije ostalo ništa više, što je potrebno uraditi naknadno.

Prvobitno je izraz glasio: cakum-pak.