Hiljadu puta do sada ste čuli za izraz “krokodilske suze”. Danas uz pomoć ovog članka će te saznatii zašto se u narodu kaže liješ “krokodilske suze”.

Izvor: nezavisne.com

To je frazem koji znači lažno sažaljenje, lažno saosećanje, krajnje licemerje. Za čovjeka koji se pretvara da je ojađen i ožalošćen zbog nečije nesreće, a u stvari se potajno tome raduje, koji javno oplakuje žrtvu vlastitog nasilja ili spletke, kaže se da lije (ili roni) krokodilske suze.

Postoje mnogobrojne životne situacije na koje se odnosi taj izraz, jer ljudi često, umjesto stvarnog sažaljenja i pomoći onima koji su u nevolji, bezdušno i pretvorno liju “krokodilske” suze. Potrebno je kazati nekoliko riječi o tome kako je nastao taj neobični izraz.

Krokodil je strašna zvijer, krvoločna i bezdušna, pa je čudno da može uopšte da plače, a kamoli da nekoga žali, makar i uz pretvaranje. Zato je, na prvi pogled, teško shvatiti kako su, onda, lažne suze povezane upravo sa krokodilom.

Međutim, razloga za to ima. Krokodil zaista ponekad plače, ali ne od tuge i žalosti, već zato što su mu suzne i pljuvačne žlezde u tjesnoj vezi, pa kad proždire plen, refleksno suzi, pušta krupne suze.

Narodi koji žive u krajevima gdje ima krokodila zapazili su tu pojavu, pa su počeli vjerovati da krokodili oplakuju svoje žrtve. Otuda, onda, i izraz krokodilske suze, sa značenjem: “lažne suze”, “lažno sažaljenje”.

Pored krokodilskih suza postoji i izraz krokodilski smijeh.

Lako je objasniti kako je nastao taj izraz. Pošto su krokodilske suze – “lažne suze”, pridjev krokodilski dobio je značenje – “lažan”, pa je tako, onda, i lažni smijeh postao – krokodilski smijeh.